Wettelijke verplichtingen

BAKERMAT Vastgoed (M.A.N.N. BV – BE0823.415.875)

Heirbaan 1A te 9240 Zele (België)

Vastgoedmakelaar-Bemiddelaar BIV 514.930 (België)

Toezichthoudende autoriteit: België Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) Luxemburgstraat 16 B, 1000 Bruxelles

BA en Borgstelling via NV AXA (polisnummer 730.390.161)

BIV plichtenleer: www.biv.be/plichtenleer